Sunday, May 3, 2009

KULIAH 2:REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN

§ Projek teras untuk melaporkan hasil kepada organisasi

1) Rancang.

2) Tindakan.

3) Perhatian.

4) Refleksi.

§ Projek akademik dan penulisan artikel ilmiah

1) Bab 1 dan 2 (Kajian Perpustakaan)

2) Bab 3 (Pengumpulan Data)

3) Bab 4 (Analisis Data)

4) Bab 5 (Sumbangan kepada Bidang Pengetahuan)


No comments:

Post a Comment